CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
NHÀ HÀNG LUCKY CAFE
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ THÔNG TIN DU LỊCH
DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN THEO TOUR
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN THEO TOUR
Danh mục
Thứ 5, Ngày 03 tháng 03 năm 2011, 08:00

CƠ CẤU NHÂN SỰ

 

1. Nhân sự chủ chốt:

 

* Tổng Giám Đốc

 

: Bà.

 

Trần Thị Loan    

* Phó Tổng Giám Đốc Điều hành

: Ông.

Trần Trọng Thọ

* Phó Tổng Giám Đốc

: Bà.

Nguyễn Thị Phi Anh

 

* Khối phòng ban chức năng:

 

   -  Phòng Tài Chính - Kế toán: 

     + Kế toán Trưởng

: Bà.

Nguyễn Thị Lệ Hằng

     + Phó Phòng

: Bà.

Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

 

   -  Phòng Kinh doanh: 

     + Trưởng Phòng

: Ông.

Thái Quang Vũ

     + Phó Phòng

: Bà.

Hồ Thị Duy Phi

 

   -  Phòng Nhân sự - Hành chính: 

     + Trưởng Phòng

: Ông.

Nguyễn Vũ Minh Trí

     + Phó Phòng

: Bà. 

Lưu Vũ Ngọc Thuần

 

* Trung tâm kinh doanh DVHK:

    -  Giám đốc TTKD

: Bà.  

Nguyễn Thị Phi Anh

    -  Phó Giám đốc TTKD

: Bà.

Nguyễn Thị Kim Anh

 

* Chi nhánh Huế:

   - Giám đốc chi nhánh

: Ông.

Lê Thiên Thế

 

* Chi nhánh Nha Trang:

   - Phó giám đốc chi nhánh

: Bà.

Trần Thị Thu Trang

 

2. Nhân viên:

   * Khối phòng ban chức năng

   * Trung tâm kinh doanh DVHK