CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
NHÀ HÀNG LUCKY CAFE
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ THÔNG TIN DU LỊCH
DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN THEO TOUR
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN THEO TOUR
Thứ 5, Ngày 16 tháng 03 năm 2023, 10:38

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO ĐÀ NẴNG

 TỔ CHỨC LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

Nhằm phát triển hoạt động kinh doanh đồng thời chuẩn bị sẵn sàng năng lực quản lý trong giai đoạn sắp tới của năm 2023.

Ngày 15/3/2023, tại trụ sở chính Công ty Taseco Đà Nẵng đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm Cán bộ Quản lý Công ty. Về tham dự Lễ bổ nhiệm có Ông Trần Trọng Thọ - Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty; Bà Nguyễn Thị Phi Anh – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc TTKD và các Ông/ Bà Trưởng/ phó các phòng ban chức năng, Quản lý TTKD.

Taseco Đà Nẵng đã trao quyết định bổ nhiệm những Cán bộ Quản lý sau đây:

1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Quản lý Trung tâm Kinh doanh giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Hàng không kể từ ngày 01/3/2023.

2. Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Minh – Trưởng quầy Bách hóa lưu niệm giữ chức vụ Quản lý Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Hàng không kể từ ngày 01/4/2023.

3. Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Mỹ Linh – Trưởng quầy Bách hóa lưu niệm giữ chức vụ Quản lý Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Hàng không kể từ ngày 01/4/2023.

4. Bổ nhiệm Bà Hồ Thị Duy Phi – Nhân viên Kinh doanh giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ hàng hóa thuộc Phòng Kinh doanh kể từ ngày 01/02/2023.

Ông Trần Trọng Thọ - Phó Tổng giám đốc điều hành và Bà Nguyễn Thị Phi Anh – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc TTKD

trao hoa và quyết định bổ nhiệm.

Ngô Thị Mỹ Linh – Phạm Thị Minh – Nguyễn Thị Kim Anh – Hồ Thị Duy Phi