CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
NHÀ HÀNG LUCKY CAFE
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ THÔNG TIN DU LỊCH
DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN THEO TOUR
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN THEO TOUR
Thứ 2, Ngày 04 tháng 03 năm 2019, 11:00

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN

Đồng hành cùng với dòng chảy của hệ thống Taseco, trong ngày 04/03/2019 vừa qua, BLĐ Taseco Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp nhằm phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn đoàn thể, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện hướng tới buổi lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn 15 năm. Các hoạt động dự kiến sẽ diễn ra suốt trong năm, không ngoài mục đích nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, phát huy tính sáng tạo, sự nhiệt huyết của con người Taseco; qua đó mong muốn kỳ vọng sẽ chọn lựa ra được những cá nhân xuất sắc, đội hình tiêu biểu đóng góp cho thành công chung của Đại lễ toàn tập đoàn diễn ra trong năm tới.
Nhân sự kiện này, TGĐ cũng đã ký quyết đình thành lập Ban Tổ chức các hoạt động với số lượng thành viên 15 người. Ban Tổ chức có các chức năng, nhiệm vụ chính như sau:
1. Tham mưu, tư vấn cho Ban TGĐ và lên kế hoạch tổ chức các hoạt động Văn hòa-Văn nghệ, các sự kiện Thể dục- Thể thao, các hoạt động Từ thiện, các cuộc thi kỹ năng chuyên môn trong năm 2019.
2. Phối hợp với Văn phòng Taseco Group để tham gia các hoạt động do Tập đoàn tổ chức.
3. Phối hợp với Chi nhánh Huế, Chi nhánh Nha Trang, Taseco Oceanview, Chi nhánh Jalux Taseco tại Đà Nẵng để tổ chức một số hoạt động chung và đặc thù chuyên môn của từng đơn vị
4. Huy động các nguồn lực, nhân sự ở các đơn vị, bộ phận để hỗ trợ các hoạt động diễn ra trong năm 2019.