CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO ĐÀ NẴNG

TASECO ĐÀ NẴNG MỞ ĐỢT TUYỂN DỤNG THÁNG 02/2018

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2018, phục vụ cho nhà ga T2 – Sân bay Quốc tế Cam Ranh đi vào hoạt động tháng...

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: