CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
NHÀ HÀNG LUCKY CAFE
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ THÔNG TIN DU LỊCH
DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN THEO TOUR
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN THEO TOUR
Danh mục
Thứ 5, Ngày 03 tháng 03 năm 2011, 08:00

CHI NHÁNH NHA TRANG

Là đơn vị trực thuộc Taseco Đà Nẵng, chi nhánh Taseco tại Nha Trang với văn phòng tại thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
Chi nhánh cũng hình thành cơ cấu tổ chức với một Giám đốc trực thuộc, các phòng chức năng gồm có phòng Kế Toán-Thống kê và phòng Hành chính-Tổng hợp.
Khối kinh doanh trực tiếp hoạt động trực tiếp tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa. Các sản phẩm và dịch vụ kinh doanh bao gồm:
 
1. Bộ phận bán hàng Bách hoá-Lưu niệm
2. Kinh doanh nhà hàng, fast food
3. Kinh doanh dịch vụ thông tin du lịch, khách sạn
 
Bên cạnh nhiệm vụ tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả, chi nhánh thường xuyên gửi báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tình hình nhân sự, trình ký cũng như tư vấn, tham mưu cho Tổng giám đốc Taseco Đà Nẵng nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung cho cả công ty.