CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
NHÀ HÀNG LUCKY CAFE
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ THÔNG TIN DU LỊCH
DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN THEO TOUR
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN THEO TOUR
Danh mục
Thứ 5, Ngày 03 tháng 03 năm 2011, 08:00

CHI NHÁNH HUẾ

Là đơn vị trực thuộc Taseco Đà nẵng, chi nhánh Taseco tại Huế với văn phòng tại 1383 Nguyễn Tất Thành, phường Phú bài, thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế.
Chi nhánh cũng hình thành cơ cấu tổ chức với một Giám đốc trực thuộc, các phòng chức năng gồm có phòng Kế Toán-Tổng hợp và phòng Kinh doanh.
Khối kinh doanh trực tiếp hoạt động trực tiếp tại Cảng Hàng không Phú Bài, Thừa Thiên Huế. Các sản phẩm và dịch vụ kinh doanh bao gồm:
 
1. Bộ phận bán hàng Bach hoá-Lưu niệm
2. Kinh doanh nhà hàng, fast food
 
Bên cạnh nhiệm vụ tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả, chi nhánh thường xuyên gửi báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tình hình nhân sự, trình ký cũng như tư vấn, tham mưu cho Tổng giám đốc Taseco Đà Nẵng nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung cho cả công ty.