CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
NHÀ HÀNG LUCKY CAFE
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ THÔNG TIN DU LỊCH
DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN THEO TOUR
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN THEO TOUR
Thứ 3, Ngày 07 tháng 11 năm 2023, 10:57

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

Nhằm phát triển hoạt động kinh doanh đồng thời chuẩn bị sẵn sàng năng lực quản lý trong giai đoạn sắp tới của năm 2023.

Ngày 06/11/2023, tại trụ sở chính Công ty Taseco Đà Nẵng đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm Cán bộ Quản lý Công ty. Về tham dự Lễ bổ nhiệm có Ông Trần Trọng Thọ - Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty; Bà Nguyễn Thị Phi Anh – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc TTKD và các Ông/ Bà Trưởng/ phó các phòng ban chức năng, Quản lý TTKD.

Taseco Đà Nẵng đã trao quyết định bổ nhiệm những Cán bộ Quản lý sau đây:

I.

PHÒNG KINH DOANH: Bổ nhiệm từ ngày  01/10/2023

1.

Hồ Thị Duy Phi

- bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Kinh doanh

2.

Đào Thanh Thảo

- bổ nhiệm chức vụ Tổ trưởng Tổ hàng hóa

3.

Nguyễn Thị Hạnh

- bổ nhiệm chức vụ Tổ phó Tổ hàng hóa

II.

BÁCH HÓA LƯU NIỆM: Bổ nhiệm từ ngày 01/9/2023

1.

Thái Thị Thùy Liên

- bổ nhiệm chức vụ Trưởng quầy BHLN

2.

Nguyễn Phương Thảo

- bổ nhiệm chức vụ Trưởng quầy BHLN

3.

Lê Thị Bích Trâm

- bổ nhiệm chức vụ Trưởng quầy BHLN

4.

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

- bổ nhiệm chức vụ Trưởng quầy BHLN

5.

Bùi Thanh Trúc

- bổ nhiệm chức vụ Phó quầy BHLN

6.

Trần Thị Thùy Yến

- bổ nhiệm chức vụ Phó quầy BHLN

7.

Nguyễn Thị Thuận

- bổ nhiệm chức vụ Phó quầy BHLN

8.

Nguyễn Thị Quý Ngọc

- bổ nhiệm chức vụ Phó quầy BHLN

9.

Trần Thị Thanh Nhân

- bổ nhiệm chức vụ Phó quầy BHLN

10.

Trần Hiền Lương

- bổ nhiệm chức vụ Phó quầy BHLN

11.

Hứa Thị Kiều Trinh

- bổ nhiệm chức vụ Phó quầy BHLN

III.

QUẦY FASTFOOD NFA: Bổ nhiệm từ ngày 01/11/2023

1.

Võ Quang Hiệp

- bổ nhiệm chức vụ Trưởng quầy – Quầy Fastfood NFA

Ông Trần Trọng Thọ (trái) - Phó Tổng giám đốc điều hành và Ông Thái Quang Vũ (phải) – Trưởng phòng Kinh Doanh

trao hoa và quyết định bổ nhiệm (từ trái sang phải)

cho bà Đào Thanh Thảo - bà Nguyễn Thị Hạnh - bà Hồ Thị Duy Phi.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh (trái) - Phó giám đốc TTKD và Bà Nguyễn Thị Phi Anh (phải) – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc TTKD

trao hoa và quyết định bổ nhiệm (từ trái sang phải)

cho bà Thái Thị Thùy Liên - bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - bà Nguyễn Phương Thảo - bà Lê Thị Bích Trâm - ông Võ Quang Hiệp

 Ông Nguyễn Vũ Minh Trí (trái) - Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính và Bà Nguyễn Thị Phi Anh (phải)

trao hoa và quyết định bổ nhiệm (từ trái sang phải)

cho bà Nguyễn Thị Thuận - bà Bùi Thanh Trúc - bà Nguyễn Thị Quý Ngọc - bà Trần Thị Thùy Yến

Bà Lưu Vũ Ngọc Thuần (trái) - Phó phòng Nhân sự - Hành Chính và bà Nguyễn Thị Kim Anh (phải)

trao hoa và quyết định bổ nhiệm (từ trái sang phải)

cho bà Hứa Thị Kiều Trinh - bà Trần Hiền Lương - bà Trần Thị Thanh Nhân