CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG
NHÀ HÀNG LUCKY CAFE
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ BÁCH HÓA LƯU NIỆM
DỊCH VỤ THÔNG TIN DU LỊCH
DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN THEO TOUR
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN THEO TOUR
Thứ 5, Ngày 25 tháng 01 năm 2024, 11:46

LỄ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC TASECO ĐÀ NẴNG

Chiều ngày 20/01/2024 Công ty CPDV Hàng không Taseco Đà Nẵng (Taseco Đà Nẵng) long trọng tổ chức buổi Lễ bổ nhiệm Nhân sự Quản lý cấp cao tại Khách sạn À la carte Đà Nẵng.

Về tham dự Hội nghị có Ông Lê Anh Quốc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco (Taseco Group), Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs); Bà Trần Thị Loan - Thành viên Hội đồng Quản trị, kiêm Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tài chính – Kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco, kiêm Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng; Ông Nguyễn Xuân Bằng - Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco, kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng; Bà Trần Thị Liên - Trưởng Phòng Nhân sự – Hành chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco; Cùng các Ông/ Bà Trưởng Phó Bộ phận Taseco Đà Nẵng, Giám đốc Chi nhánh Taseco Đà Nẵng tại Huế, Giám đốc Chi nhánh Taseco Đà Nẵng tại Nha Trang và các Ông/ Bà Cán bộ Quản lý Taseco Đà Nẵng, Taseco Huế, Taseco Nha Trang.

A group of people sitting at tablesDescription automatically generated

Hội nghị đã công bố các Quyết định:

1. Miễn nhiệm Bà Trần Thị Loan ở vị trí Tổng Giám đốc Taseco Đà Nẵng kể từ ngày 15/01/2024.

2. Bổ nhiệm Ông Trần Trọng Thọ đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty CPDV Hàng không Taseco Đà Nẵng kể từ ngày 15/01/2024.

A group of men standing on a stage with a banner and a signDescription automatically generated

Ông Lê Anh Quốc trao Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm cho Bà Trần Thị Loan và Ông Trần Trọng Thọ

A person standing at a podium with a microphone and flowersDescription automatically generated

Ông Lê Anh Quốc phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban lãnh đạo và CBNV Taseco Đà Nẵng

A person standing at a podium with flowersDescription automatically generated

Bà Trần Thị Loan phát biểu tri ân và giao nhiệm vụ cho ông Trần Trọng Thọ

A person standing on a podium with flowersDescription automatically generated

Ông Trần Trọng Thọ phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới

A group of people standing together on a red carpetDescription automatically generated

Ban lãnh đạo Taseco Airs chụp hình cùng Ban lãnh đạo, Cán bộ Quản lý Taseco Đà Nẵng và 2 chi nhánh Huế, Nha Trang

A group of people standing togetherDescription automatically generated

Ban lãnh đạo Taseco Đà Nẵng và 2 Chi nhánh Huế, Nha Trang

A group of women standing togetherDescription automatically generated

Ban lãnh đạo chụp hình cùng Trưởng, Phó các bộ phận và Cán bộ quản lý TTKD Taseco Đà Nẵng